Cztery miesiące przed wyznaczonym terminem tj. 19 listopada 2020 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Nowej Dębie zakończyły się odbiory zespołu lądowisk MEDAVAC, MAZIARNIA oraz stacji TRAFO, sieci kablowych niskiego i średniego napięcia.

Konsorcjum WARBUD S.A. (Lider) i Heli Factor Sp. z o.o. (Partner) wybudowało w ramach umowy z 12 Terenowym Oddziałem Lotniskowym trzy nowoczesne, całodobowe w pełni oprzyrządowane lądowiska mogące przyjąć w każdych warunkach zarówno duże śmigłowce bojowe jak i helikoptery medyczne. W ramach tej inwestycji powstało też 8 płyt postojowych z oświetleniem nawigacyjnym i projektorowym do obsługi statków powietrznych, droga dojazdowa, oraz płyta obsługi RTS. Lądowiska i płyty postojowe zostały powiązane funkcjonalnie drogami kołowania również z oświetleniem nawigacyjnym.

Heli Factor Sp. z o.o. był odpowiedzialny za całość robót elektrycznych i teletechnicznych których łączna wartość wyniosła ponad 3 200 000,00 zł netto (3 936 000,00 zł brutto).

Mimo trudnych czasów pandemii udało nam się wykonać wszystkie prace w najwyższych standardach i dużo przed terminem. Cieszymy się, że kolejny raz nasza praca przyczyniła się do poprawy warunków szkoleniowych polskiej armii, oraz zwiększyła bezpieczeństwo medyczne szkolonych na poligonie żołnierzy.