W ramach inwestycji budowy lądowiska wyniesionego przy Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie Heli Factor Sp. z o.o. podpisał kolejną, trzecią już umowę jako podwykonawca Budimex S.A. dotyczącą realizacji tego zadania.

Zakres zleconych nam robót Etapu 3 tym razem obejmuje dostawę i montaż oświetlenia nawigacyjnego wraz z towarzyszącymi pracami branży elektrycznej, wykonanie oznakowań malarskich lądowiska oraz dostawę mobilnego sprzętu przeciwpożarowego. Heli Factor opracuje również dokumentację rejestracyjna lądowiska wraz z uzyskaniem wpisu lądowiska do rejestru lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wartość prac objętych umową wynosi 731 850,00 zł brutto. Termin realizacji przewidywany jest na koniec lutego 2022 r.