Na podstawie podpisanej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym Umowy z dnia 27.10.2021, aktualnie spółka Heli Factor realizuje wymianę oświetlenia nawigacyjnego strefy TLOF w 6 bazach Lotniczego Pogotowia tj. HEMS Sanok, HEMS w Zielonej Górze (lotnisko EPZP), HEMS w Gdańsku (lotnisko EPGD, HEMS w Łodzi (lotnisko EPLL), HEMS w Suwałkach (lotnisko EPSU), HEMS w Poznaniu (lotnisko EPPO). Dodatkowo w bazie w Sanoku zostaną wymienione światła strefy FATO i punktu celowania. Dostarczone i instalowane w miejsce starych halogenowych opraw, oprawy oświetlenia nawigacyjnego są nowoczesnymi energooszczędnymi oprawami w technologii LED barwy zielonej dla strefy TLOF i barwy białej dla strefy FATO. Prace zostaną zrealizowane do dnia 17.12.2021r.

Wartość umowy: 155.841,00 zł brutto.