Heli Factor Sp. z o.o. podpisał kolejną umowę na realizację prac związanych z rozbudową lotniska w Radomiu. To już nasz szósty kontrakt realizowany obecnie na lotnisku Radom – Sadków. Jako generalny wykonawca podpisaliśmy z Przedsiębiorstwem Państwowym ,,Porty Lotnicze” umowę w zakresie budowy samochodowych dróg technicznych i patrolowych, ogrodzenia lotniskowego oraz świetlnego systemu podejścia wraz z budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórką istniejącej zabudowy. Kontrakt realizowany jest w formule projektuj i wybuduj i obejmuje w swoim zakresie również wykonanie projektu wykonawczego.

Wartość prac objętych umową wynosi pond 20 mln brutto. Termin ich zakończenia planowany jest na początek roku 2022 r.