W dniu 5 sierpnia 2019 konsorcjum firm: WARBUD S.A. (Lider) i HELI FACTOR SP. z o.o. (Partner) podpisało umowę z 12 Terenowym Oddziałem Lotniskowym w Warszawie na wykonanie zadania pod nazwą:„ Budowa lądowisk MEDAVAC, MAZIARNIA oraz stacji trafo i sieci kablowej” na poligonie wojskowym Nowa Dęba.

W ramach zadania na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Nowa Dęba powstaną trzy nowoczesne, całodobowe, w pełni oprzyrządowane lądowiska zdolne przyjąć w każdych warunkach zarówno duże śmigłowce bojowe jak i medyczne. Dodatkowo powstanie 8 płyt postojowych obsługi statków powietrznych oraz płyta obsługi RST. Całość zostanie powiązana drogami dojazdowymi oraz drogami kołowania statków powietrznych.

W ramach konsorcjum Heli Factor jest odpowiedzialny za budowę 2 km ziemnego przyłącza Średniego Napięcia, budowę budynku stacji TRAFO, budowę kanalizacji kablowej wraz z okablowaniem NN, wyposażenie lądowisk i dróg kołowania w systemy oświetlenia nawigacyjnego, wyposażenie lądowisk i płyt postojowych w nowoczesne systemy oświetlenia projektorowego, wykonanie zasilania gwarantowanego, dostawę zasilaczy i systemów sterowania.

Termin wykonania robót budowlanych wynosi 15 miesięcy,  a przekazania obiektów do eksploatacji 19 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Wartość podpisanej umowy wynosi 17.611.306,68 zł brutto z czego wartość robót przypisana Heli Factor to kwota ponad 3,7 mln zł brutto.