Heli Factor Sp. z o.o. jako lider konsorcjum z Up-Telecom So. z o.o. podpisał umowę na budowę 3 wież obserwacyjnych, każda o wysokości 70m dla Nadbużańskiego Oddział Straży Granicznej. Wieże zlokalizowane są w miejscowościach Hniszów, Uchańka i Skryhiczyn. Prace zlecone Heli Factor Sp. z o.o. obejmują przygotowanie całej infrastruktury w tym m.in.:  budowa wieży z oświetleniem przeszkodowym i oświetleniem terenu, budowa drogi dojazdowej, ogrodzenia, kontenerów oraz system zasilania gwarantowanego, monitoring techniczny, ochrona obwodowa i łącze radiowe.

Wartość kontraktu wynosi 6 115 560,00 zł brutto. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2020 r.