Heli Factor zdobył kontrakt na dostarczenie i montaż systemu EDS – Explosive Detection System oraz instalację telewizji przemysłowej CCTV na terminalu B katowickiego portu. Zlecenie realizowane jest dla wykonawcy inwestycji, firmy DIMARK S.A., która podpisała kontrakt z władzami lotniska na modernizację i rozbudowę systemu BHS i EDS tj. transportu i kontroli bagażu rejestrowanego.
System EDS, wyposażony w najwyższej klasy tomografy standardu co najmniej 3, ma na celu kontrolę materiałów niebezpiecznych oraz alarmowanie służby lotniska w przypadku próby przewiezienia substancji wybuchowych. Port Katowice będzie trzecim lotniskiem międzynarodowym w Polsce z tą generacją urządzeń. Nowy system telewizji przemysłowej CCTV będzie monitorował obszary pracy systemu BHS i EDS. Zakończenie prac zostało zaplanowane na kwiecień 2021 roku.
Wartość projektu Heli Factor wynosi 12 mln zł netto, natomiast całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 28 mln zł.