Heli Factor pozyskuje coraz więcej zleceń w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze infrastruktury lotniczej. Tym razem zespół Heli Factor będzie odpowiedzialny za podwykonawstwo części prac przy rozbudowie i przebudowie lotniska w Suwałkach dla generalnego wykonawcy, firmy PRASKO Construction Sp. z o.o. – lidera konsorcjum. Lotnisko w Suwałkach przejdzie gruntowną modernizację, obejmującą m.in. budowę głównej drogi startowej wraz z drogą kołowania i płytą postojową oraz zaopatrzenie obiektu w oświetlenie nawigacyjne. Heli Factor wykona instalacje elektryczne i teletechniczne oświetlenia drogi startowej, drogi kołowania i płyty postojowej. Ponadto w ramach kontraktu firma dostarczy i zainstaluje nowoczesny i energooszczędny system oświetlenia nawigacyjnego w technologii LED. Lotnisko zostanie dostosowane do obsługi startów i lądowań śmigłowców, szybowców, motolotni, awionetek oraz małych samolotów. Wartym podkreślenia jest fakt, że inwestycja jest przykładem współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przebudowa portu będzie kosztować 27 mln złotych, z czego 10 mln przekaże miastu na ten cel spółka meblowa, która ma w tym mieście dwie fabryki mebli. Realizacja potrwa do końca czerwca 2019 r. Aby zobaczyć wypowiedź Prezydenta Miasta Suwałk na temat inwestycji KLIKNIJ TUTAJ