W ostatnich tygodniach podpisaliśmy aż 3 umowy związane z rozbudową lotniska Radom-Sadków. Heli Factor Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca zawarł bezpośrednio z Inwestorem tj. Przedsiębiorstwem Państwowym ,,Porty Lotnicze ” umowę na realizację dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia nawigacyjnego lotniska (drogi startowej, podejść, dróg kołowania i płyt postojowych) dla Portu Lotniczego Radom Sadków.
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i roboty budowlano – instalacyjne polegające na wykonaniu kompletnych instalacji sieci niskiego napięcia (nn), zasilanie urządzeń ILS, AWOS, bram i przepływomierzy.

Wartość Umowy wynosi 9.353.658,54 zł netto, a termin realizacji 17 miesięcy.

Dwie kolejne umowy realizować będziemy jako podwykonawca dla:

  • Korporacji Budowlanej DORACO Spółką z o.o. (Generalny Wykonawca), na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach realizacji zadania „Budowa dróg kołowania i płyt postojowych wraz z infrastrukturą techniczną po wschodniej stronie lotniska”. 

Wartości Umowy wynosi 1.697.000,00 zł netto. Termin realizacji do października 2021 roku.

  • Firmy ROBOZ Piotr Przyłucki, działającą w konsorcjum  z DROGOMEX Sp. z o.o. (Generalny Wykonawca) na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania „Budowa dróg kołowania i płyt postojowych wraz z infrastrukturą techniczną  po zachodniej stronie lotniska”.

Wartość umowy wynosi 9.400.000,00 zł netto. Termin realizacji do lutego 2022 roku.

Łącznie spółka Heli Factor pozyskała kontrakty na kwotę 20.450.658,54 zł netto (25.154.310,00 zł brutto). Są to dla nas znaczące kontrakty i zgodne z obraną strategią spółki dążenia do bycia firmą pierwszego wyboru w zakresie wykonywania, dostaw i integracji systemów lotniskowych.

Uczestniczymy obecnie w 2 przetargach dotyczących pozyskania kolejnych kontraktów od Inwestora na wykonanie pozostałej infrastruktury lotniska w Radomiu (budowa sieci i kanalizacji średniego napięcia, budowa podejść do lądowania itd.) za łączną kwotę 29.344.467,00 zł brutto. Trzymajcie więc za nas kciuki.