W dniu dzisiejszym Heli Factor Sp. z o.o. podpisał z przedstawicielami ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim umowę na budowę całodobowego, wyniesionego lądowiska dla śmigłowców.

W ramach inwestycji objętej Umową  planowana jest rozbudowa istniejącego budynku głównego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim o lądowisko na dachu skrzydła „c” wraz funkcjami towarzyszącymi:

– nadbudowa istniejącej klatki schodowej,

− nadbudowa istniejącej windy szpitalnej,

− budowa nowego podnośnika śrubowego,

− rozbudowa instalacji wodociągowej o zestaw hydroforowy dla lądowiska,

− budowa pomieszczenia na sprzęt gaśniczy,

− rozbudowa instalacji wewnętrznych.

Wybudowana zostanie niezależna konstrukcja płyty lądowiska, podparta na słupach żelbetowych i ścianach nośnych. Wykonane też zostaną nowe instalacje sanitarne, wentylacji mechanicznej, wod-kan, C.O., elektryczne (w tym nowoczesny system oświetlenia nawigacyjnego i naprowadzania w technologii LED) oraz instalacje teletechniczne monitoringu i sterowania. W zakresie powierzonym Heli Factor jest również uzyskanie decyzji o wpisaniu lądowiska do ewidencji lądowisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz opracowanie instrukcji operacyjnej.

Przewidywany termin zakończenia całej inwestycji to koniec listopada 2021. Łączna wartość umowy wynosi ponad 4 700 000,00 zł brutto.