Heli Factor Sp. z o.o. w konsorcjum z PRS Polish Radome Services Sp. z o.o. ze Szczecina podpisał umowę ze spółką skarbu państwa AMW SINEVIA na wykonanie prac budowlanych, dostosowujących wieżę antenową systemu DB-110 do posadowienia kopuły antenowej. Realizacja inwestycji będzie na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego- lotnisko wojskowe Łask.
Zakres obowiązków Heli Factor:

  • prace konstrukcyjno-budowlane (w tym wzmocnienie konstrukcji wieży pod kopułę antenową systemu DB-110)
  • wykonanie instalacji klimatyzacji;
  • realizacja instalacji elektroenergetycznej obejmującej oświetlenie przeszkodowe, oświetlenie ogólne i zasilanie instalacji klimatyzacji;
  • koordynacja prac konsorcjum i występowanie we wszelkich sprawach w imieniu konsorcjum do Zamawiającego

Zakres obowiązków PRS Polish Radome Services:

  • Dostawa i montaż kopuły antenowej wraz z akcesoriami towarzyszącymi jak: kołnierz mocujący, wyłazy, uszy asekuracyjne, konstrukcje wsporcze pod oświetlenie przeszkodowe, przepusty kablowe itd. Zakres partnera konsorcjum obejmuje także świadczenie opieki gwarancyjnej i przeglądy kopuły.

Wartość kontraktu to 984.000,00 zł netto.