Przedmiotem zamówienia jest budowa lądowiska dla helikopterów ratunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. Konsorcjum jest odpowiedzialne za budowę płyty lądowiska dla helikopterów ratunkowych.  Spółki wykonają także kompleksowe oświetlenie m.in. naprowadzające na osi lądowania i przeszkodowe na budynkach oraz oświetlenie płyty lądowiska. Dodatkowo umowa obejmuje wykonanie lampy identyfikacyjnej lądowiska, instalację wskaźnika kierunku wiatru na budynku szpitala i w rejonie płyty lądowiska, budowę drogi dojazdowej do lądowiska oraz wykonanie kontenera do umieszczenia urządzeń związanych z oświetleniem i sprzętu przeciwpożarowego. Spółki przeprowadzą także rozbiórkę i przebudowę części budynku kotłowni, likwidację istniejących latarni oświetleniowych i linii elektroenergetycznych. Całość inwestycji zostanie ogrodzona oraz wyposażona w nowe przesuwne bramy.
Heli Factor jest również odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i proces rejestracji lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Wszystkie prace zostaną zrealizowane w ciągu 210 dni.

Wartość kontraktu 1.718.310,09 zł brutto