Szpitalny Oddział Ratunkowy we Włoszczowie został przebudowany i wyremontowany. Jest nowoczesny i  bardziej przyjazny pacjentom. Przebudowa SOR-u jest drugim etapem projektu pn. „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”. Zespół Opieki Zdrowotnej pozyskał 5 milionów dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy etap inwestycji stanowiło lądowisko, oddane w lipcu ubiegłego roku. Drugim etapem był remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który zakończył się na koniec stycznia 2018 roku.

Wartość prac Heli-Factor wyniosła nieco ponad 3,4 mln pln netto