W dniu dzisiejszym Heli Factor Sp. z o.o. podpisał z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Suwalski Parki Krajobrazowy umowę na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowościach Przełomka oraz Malesowizna. Będą one pełnić funkcje głównie rekreacyjne i stanowić atrakcję turystyczną okolic jeziora Hańcza. Wieże wyposażone będą w kamery monitoringu umożliwiające obserwacje terenu online poprzez stronę internetową Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Heli Factor Sp. z o.o. jako generalny wykonawca inwestycji przygotuje od podstaw projekt wież, uzyska wszelkie uzgodnienia, wybuduje wieże, opracuje instrukcje użytkowania obiektu oraz uzyska dla zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Całkowita wysokość wież wyniesie 19.5 m. Taras widokowy będzie umieszczony na wysokości 15,5 m.

Realizacja będzie poprzedzona uzyskaniem Pozwolenia na Budowę w terminie do 30.06.2021 r. Wartość prac wyniesie ponad 1 082 000,00 zł brutto.