Pod koniec października Heli Factor Sp. z o.o. rozpoczął prace związane z budową lądowiska dla śmigłowców na Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Jako podwykonawca podpisaliśmy z Budimex S.A. dwie umowy dotyczące realizacji tego zadania.

W ramach powierzonych nam prac Heli Factor Sp. z o.o. wykona projekt warsztatowy wsporników siatek z mocowaniem siatek bezpieczeństwa oraz dostarczy materiały i zamontuje przedmiotowe siatki. W zakresie naszych prac jest również projekt warsztatowy konstrukcji płyty lądowiska, kompleksowy projekt wibroizolacji wraz z wszelkimi ustaleniami i uzgodnieniami, opracowanie w Instytucie Lotnictwa Cywilnego analizy wpływu obciążenia śmigłowca na konstrukcję budynku oraz kompleksowe wykonanie wibroizolacji.

Łączna wartość prac realizowanych przez Heli Factor Sp. z o.o. wyniesie 571 950,00 zł brutto. Prace mają zakończyć się wiosną 2021 r.