W dniu dzisiejszym podpisaliśmy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej umowę na budowę kolejnej już wieży obserwacyjnej, tym razem w miejscowości Żmijowiska.

Stalowa wieża kratowa będzie miała 50 m wysokości. Zlecone nam prace obejmują poza budową samej konstrukcji wieży na fundamencie płytowym i mikropalach, również wykonanie całej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in. oświetlenia terenu, oświetlenia przeszkodowego, budowę drogi dojazdowej i ogrodzenia, montaż kontenera technicznego oraz system zasilania gwarantowanego, monitoring wizyjny i łącze radiowe.

Wartość kontraktu wynosi prawie 1 300 000,00 zł brutto.

Prace mają się zakończyć w sierpniu 2020 r.