W dniu dzisiejszym podpisaliśmy z firmą VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k. (generalnym wykonawcą) umowę na budowę lądowiska dla helikopterów w Łodzi. Umowa realizowana jest w ramach zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych mających na celu utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów.”

Heli Factor Sp. z o.o. w ramach tego zadania zrealizuje roboty budowlane i elektryczne polegające na wykonaniu pełnej instalacji elektrycznej lądowiska wyniesionego wraz z instalacjami systemu oświetlenia nawigacyjnego, pomocy nawigacyjnych i monitoringu wizyjnego. Ponadto wykonamy wierzchnią warstwę konstrukcji płyty w technologii monolitycznej wraz z wykończeniem i oznakowaniem malarskim.

Heli Factor Sp z o.o. będzie też odpowiedzialny za opracowanie planu ratowniczego lądowiska, opracowanie instrukcji operacyjnej oraz rejestrację lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Wartość umowy to ponad 800 000,00 zł brutto. Całość robót ma zakończyć się do lipca 2020 r.