Spółka HELI FACTOR zawarła umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowej na przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Wdrożona przez naszą spółkę infrastruktura, poprawi warunki leczenia pacjentów oraz dostępność do szybkiej pomocy medycznej w tym regionie.

Wartość kontraktu wynosi 3.409.281,44 pln netto.