Konsorcjum HELI FACTOR, Erekta Budownictwo i Erekta Budownictwo Specjalistyczne wykona rozbudowę Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Nadbudowa polegać będzie na dodaniu jednej kondygnacji i przebudowie istniejących. Dodatkowo budynek zostanie rozbudowany na wysokości wszystkich 3 kondygnacji. W powstałym obiekcie, będą mieścić się ważne jednostki szpitala:  laboratorium, pracownia badań endoskopowych, oddział położnictwa i neonatologii oraz oddział ginekologiczny.

Wartość kontraktu wynosi 737.000,00 pln netto.