Spółka Heli Factor w dniu 29 kwietnia 2021 roku, podpisała z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” z Warszawy kolejną z zapowiadanych Umów związanych z rozbudową Portu Lotniczego „Radom – Sadków” do funkcji nowoczesnego międzynarodowego portu lotniczego.

Podpisany kontrakt o wartości 7 559 105,69 zł netto  (9.297.700,00 zł brutto) obejmuje „Wykonanie w formule projektuj i wybuduj zadania pn.: Rozbudowa Portu Lotniczego Radom – Sadków (EPRA) w zakresie sieci energetycznej SN, kanalizacji sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i deszczowej, drogi DD4, utwardzenia i fundamentów w rejonie AVOS3, zbiorników retencyjnych, przepływomierzy” oraz zlecenie wykonywania funkcji Kierownika Budowy dla robót budowlanych objętych w całości Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji przebudowy lotniska użytku publicznego nr 127/SPEC/2020 z dnia 18.11.2020 roku, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wszystkich robót objętych  tą decyzją.

Termin realizacji dla robót wskazanych w umowie wynosi 6 miesięcy łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, lub dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót, a  łączny termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla pełnego zakresu decyzji ZRIL nr 127/SPEC/2020 wynosi 13 miesięcy do daty podpisania Umowy