Lądowisko w Oświęcimiu jest już kolejnym wśród kilkudziesięciu zrealizowanych przez nasz zespół. Przebudowa obiektu obejmowała modernizację istniejącego lądowiska poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów. Zrealizowane przez nas prace to m.in.: montaż nowoczesnego oświetlenia nawigacyjnego, przebudowa systemu zasilania, montaż dodatkowego, podświetlanego wskaźnika kierunku wiatru na dachu najwyższej części budynku szpitala, opracowanie dokumentacji technicznej z wykonaniem nowego masztu antenowego wraz z antenami VHF i torami antenowymi do łączności dyspozytorskiej z karetkami pogotowia ratunkowego.  Cieszymy się że mogliśmy uczestniczyć w kolejnym przedsięwzięciu podnoszącym bezpieczeństwo społeczności lokalnej.

Wartość zrealizowanych prac wyniosła ponad 366 000,00 zł brutto.