Kolejna nasza realizacja dla Straży Granicznej zakończona z sukcesem. Kilka dni temu piąta już wieża obserwacyjna budowana przez Heli Factor Sp. z o.o. została oddana do użytkowania Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Wieża kratowa w miejscowości Żmijowiska ma wysokość 50 m. Poza budową samej konstrukcji wieży na fundamencie płytowym i mikropalach, Heli Factor wykonał również całą infrastrukturę towarzyszącą: oświetlenie terenu, oświetlenie przeszkodowe, drogę dojazdową i ogrodzenie, monitoring wizyjny i łącze radiowe.

Wartość wykonanych prac to prawie 1 300 000 zł brutto.