W lutym 2020 Heli Factor Sp. z o.o. zakończyło budowę wyniesionego lądowiska na terenie Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie. Zlecone nam prace obejmowały roboty projektowe, budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz wykonanie nowoczesnego, całodobowego oświetlenia nawigacyjnego.

W ramach prac zastosowano unikatowe na skalę Polski rozwiązania techniczne dedykowane jedynie temu konkretnemu obiektowi. W powierzonym nam zakresie było również uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania, wpis lądowiska do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz wykonanie odbiorów z przyszłym użytkownikiem lądowiska, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Lądowisko zostało wpisane również do ewidencji lądowisk z którego może korzystać Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i jest gotowe do przeprowadzania operacji lotniczych.

Zakończenie tej trudnej budowy potwierdza wysokie kompetencje i unikatowe referencje spółki w tego typu obiektach. Otwarcie lądowiska znacznie poprawi bezpieczeństwo i dostęp do usług medycznych mieszkańców regionu.

Wartość kontraktu wyniosła ponad 3 690 000,00 zł brutto.