Kierownik Robót Elektrycznych – Polska Południowa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór i koordynacja robót elektrycznych w oparciu o dokumentację techniczną i wymagania kontraktu;
 • Nadzór i koordynacja podległych pracowników, podwykonawców i dostawców;
 • Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej oraz przedmiarów budowlanych;
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych;
 • Aktywna współpraca z Kierownikiem Kontraktu lub Projektu prowadzącym Inwestycję;
 • Przygotowanie instalacji elektrycznej oraz dokumentacji do odbiorów;
 • Zamawianie materiałów;
 • Raportowanie postępu robót zgodnie z harmonogramem robót;
 • Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót;
 • Rozliczanie robót podwykonawców i sił własnych.

WYMAGANIA:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych;
 • Min. 2-letnie doświadczenie pracy na budowie na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych;
 • Znajomość prawa budowlanego, obowiązujących przepisów i aktów prawnych i norm;
 • Znajomość programów: MS Projekt, MS Office, AutoCAD;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Uprawnienia SEP E+D;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych- budowy na terenie województw południowej Polski;
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego oraz posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.

OFERUJEMY:

 • Pracę w firmie o uznanej renomie;
 • Samochód służbowy i niezbędne narzędzia pracy;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Kartę Benefit Multisport;
 • Pakiet Prywatnej Opieki Medycznej 
 • Możliwość realizacji nietypowych inwestycji związanych z infrastrukturą lotniskową cywilną i wojskową
 • Szkolenia i kontakt z nowoczesnymi technologiami

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@heli-factor.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w Państwa aplikacji następującej informacji:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).”