W związku z intensywnym rozwojem spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Projektu – Kierownik Robót Elektrycznych

Miejsce pracy: budowy na terenie północno-zachodniej Polski

( woj. zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie)

Zakres obowiązków:

 • praca w systemie home – office oraz na obiektach na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz Polski północno-zachodniej,
 • przeprowadzanie oraz koordynowanie procesów wyboru podwykonawców, dostawców, oraz rozliczanie kontraktów podwykonawczych,
 • weryfikacja dokumentacji, odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość dokumentacji powykonawczej,
 • przygotowywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych, kalkulacji, wycen, pozyskiwanie i negocjowanie ofert od podwykonawców i dostawców,
 • optymalizacja kosztów projektu (dbałość o wynik finansowy),
 • rozliczanie prowadzonych projektów,
 • zarządzanie zespołem ludzi – pracowników budowlanych, firm podwykonawczych,
 • sporządzanie budżetów, planów sprzedaży, harmonogramów i rozliczeń budów,
 • nadzór nad procesem wykonania instalacji elektrycznych,
 • nadzór i koordynacja nad realizacją zadań wykonywanych przez podwykonawców,
 • nadzór jakościowy nad realizacją prac,
 • harmonogramowanie robót oraz nadzór nad terminowością ich wykonania,
 • przygotowywanie dokumentów (umowy, harmonogramy, przedmiary, obmiary, protokoły),
 • sporządzanie kart katalogowych i dokumentacji powykonawczej,
 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie,
 • weryfikowanie dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań,
 • wybieranie optymalnego wariantu realizacji robót branży elektrycznej i uzgadnianie  z zamawiającym rozwiązań zamiennych.

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu elektrotechniki
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
 • praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót elektrycznych;
 • znajomość nowoczesnych technologii budowlanych;
 • umiejętność weryfikacji technicznej dokumentacji projektowej;
 • umiejętność organizacji pracy podwykonawców;
 • Znajomość procesów technologicznych wykonywania robót elektrycznych i teletechnicznych
 • Obowiązkowość i samodyscyplina
 • Komunikatywność oraz umiejętności współpracy w zespole,
 • praktycznej znajomości oprogramowania CAD (AutoCAD, BrisCAD), programu kosztorysującego NORMA oraz pakietu OFFICE,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o  pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • możliwości rozwoju zawodowego zgodnego z profilem działalności firmy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji i doświadczenia w przedziale 7 600 – 9 000 zł brutto,
 • niezbędne narzędzia pracy (laptop. telefon, samochód służbowy),
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z pakietów sportowych,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@heli-factor.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w Państwa aplikacji następującej informacji:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).”