Z końcem lutego bieżącego roku pomyślnie zakończyliśmy aktualizację oznakowania pionowego pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku wojskowym w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Prace obejmowały roboty geodezyjne, naprawę nawierzchni gruntowych oraz wykonanie oznakowania w tym między innymi znaczków odległości, znaków nakazu, informacyjnych DS i DK, Płaszczyzn Postoju Samolotów, urządzeń BAK. Całość prac trwała 4 miesiące, a łączna wartość robót wyniosła 540 258,58 zł brutto.

Wykonane przez Heli Factor prace usprawniły i podniosły bezpieczeństwo naziemnego ruch lotniczego na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim.