W ramach swojego zadania Heli Factor dokończy budowę wyniesionego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

Zlecone nam prace obejmują roboty budowlane, elektryczne oraz nowoczesne oświetlenie nawigacyjne. W powierzonym nam zakresie jest również uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz wpis lądowiska do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Lądowisko zostanie ukończone i zarejestrowane przed końcem grudnia 2019 r.

Wartość kontraktu wynosi 3 698 610,00 zł brutto.