Spółka HELI FACTOR na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie terminowo zakończyła projekt budowy lądowiska naziemnego dla helikopterów w ramach projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim, poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”.

Wartość kontraktu wynosi 737.000,00 pln netto.