Heli Factor wybuduje nowoczesne lądowisko dla helikopterów na zlecenie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (woj. Podlaskie). Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego układu drogowego wraz z budową drogi dojazdowej do lądowiska oraz chodnika. Ponadto projekt obejmie prace związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznych (przekładki kolidujących instalacji z nowobudowaną infrastrukturą). Nowa płyta lądowiska będzie zbudowana w technologii żelbetowej. Dodatkowo lądowisko zyska nowoczesny system oświetlenia nawigacyjnego wraz ze zdalnym sterowaniem, oświetlenie terenu oraz oznakowanie przeszkodowe linii SN/WN. Całość inwestycji zostanie objęta monitoringiem CCTV.

Wartość kontraktu 1.379.259,14 zł brutto