W dniu 18.06.2020 roku Heli Factor Sp. z o.o. jako generalny wykonawca podpisał z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu umowę na przebudowę lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych. Celem umowy jest modernizacja istniejącego lądowiska  poprzez dostosowania do aktualnie obwiązujących przepisów. Zakres prac obejmuje: montaż nowoczesnego oświetlenia nawigacyjnego, przebudowę systemu zasilania, montaż dodatkowego, podświetlanego wskaźnika kierunku wiatru na dachu najwyższej części budynku szpitala, opracowanie dokumentacji technicznej z wykonaniem nowego masztu antenowego wraz z antenami VHF i torami antenowymi do łączności dyspozytorskiej z karetkami pogotowia ratunkowego . 

Wartość umowy wynosi ponad 366 000,00 zł brutto.

Prace zakończą się pod koniec sierpnia bieżącego roku.