Spółka Heli Factor w ostatnich tygodniach podpisała z podmiotami zależnym od EMC Instytut Medyczny SA z Wrocławia umowy na wykonanie opracowań formalnych oraz robót budowlanych celem przebudów lądowisk dla śmigłowców ratunkowych zlokalizowanych w LUBINIE (lądowisko wyniesione na dachu szpitala)  i w KWIDZYNIE (lądowisko naziemne) celem unowocześnienia i dostosowania do obecnych przepisów.:

  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wykonanie robót;
  • wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych;
  • aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej lądowiska (w tym Planów Ratowniczych i Instrukcji Operacyjnych) wraz ze złożeniem wniosku o aktualizację rejestracji lądowisk do Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  • uruchomienie lądowiska (w tym odbiór z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym).

Przewidywany termin zakończenia robót to przełom 2022/2023 roku.

Wartość łączna obu Umów bez robót wskazanych jako opcje: 890.247,28 zł brutto.