Spółka HELI FACTOR podpisała Umowę z  Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ochojcu na dostosowanie istniejącego lądowiska wyniesionego śmigłowców ratunkowych do obecnych przepisów.

Prace obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę oraz wykonanie robót obejmujących wymianę oświetlenia nawigacyjnego halogenowego na nowoczesne oświetlenie w technologii LED, przebudowę schodów ewakuacyjnych wraz ze zmianą ich lokalizacji i połączeniem z nowo nadbudowaną klatką schodową, rozbudowę systemów pożarowych, wykonanie na nowo oznakowań malarskich lądowiska oraz oznakowania przeszkodowego dziennego i nocnego.

Wartość Umowy to 1.355.700,00 zł netto (1.667.511,00 zł brutto) a czas jej realizacji do 21 miesięcy.