Rozwijamy się i wchodzimy w nowy obszar działalności w ramach realizacji celów nakreślonych w strategii rozwoju spółki do 2021 roku, która zakłada rozwinięcie kompetencji i dywersyfikację przychodów w obszarach ogólnie pojętego budownictwa specjalistycznego (kluczowe obszary: infrastruktura transportowa (w tym lotniska, lądowiska helikopterowe, kolej), energetyka i służba zdrowia) bazując na wieloletnim doświadczeniu kadry inżyniersko-technicznej i zdobytych referencjach.
Heli Factor Sp. z o.o. (Lider) w konsorcjum z Merx Sp. z o.o. (Partner) podpisało w dniu 24 stycznia 2019 roku z PKP S.A. kontrakt pod nazwą „Zaprojektowanie i Wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS A i IDS B dla 20 lokalizacji”. Jest to część dużego projektu PKP S.A., którego celem jest modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie całego kraju, tak by była ona nowoczesna, ekonomiczna oraz przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
W ramach podpisanej umowy będziemy budować 2 rodzaje tzw. typowych dworców modułowych.
Dworce w zależności od lokalizacji budowane będą w dwóch wariantach, prostszym IDS ,,A” oraz nieco bardziej złożonym IDS ,,B”. Oba modele mają być nie tylko nowoczesne i ekonomiczne, ale przede wszystkim przyjazne dla pasażerów.
Dworce będą budowane w następujących lokalizacjach:
Barchów: woj. mazowieckie, linia kolejowa nr 6, typ A,
Biadoliny: woj. małopolskie, linia kolejowa nr 91, typ A,
Biskupice Wielkopolskie: woj. wielkopolskie, linia kolejowa nr 353, typ B,
Chałupy: woj. pomorskie, linia kolejowa nr 213, typ B,
Chrzęsne: woj. mazowieckie, linia kolejowa nr 6, typ B,
Czarna Tarnowska: woj. małopolskie, linia kolejowa nr 91, typ B,
Dobczyn: woj. mazowieckie, linia kolejowa nr 6, typ B,
Gorzkowice: woj. łódzkie, linia kolejowa nr 1, typ A,
Janikowo: woj. kujawsko-pomorskie, linia kolejowa nr 353, typ B,
Kanie: woj. lubelskie, linia kolejowa nr 7, typ B,
Kraśnik: woj. lubelskie, linia kolejowa nr 68, typ B,
Pobiedziska Letnisko: woj. wielkopolskie, linia kolejowa nr 353, typ B,
Przetycz: woj. mazowieckie, linia kolejowa nr 29, typ A,
Rogów: woj. łódzkie, linia kolejowa nr 1, typ B
Sadurki: woj. lubelskie, linia kolejowa nr 7, typ B,
Sterkowiec: woj. małopolskie, linia kolejowa nr 91,
Świdnik Miasto: woj. lubelskie, linia kolejowa nr 7 i 581, typ B,
Wilkoszewice: woj. łódzkie, linia kolejowa nr 1, typ A,
Ząbki: woj. mazowieckie, linia kolejowa nr 21, typ B,
Żelistrzewo: woj. pomorskie, linia kolejowa nr 213, typ A.

Całkowita wartość kontraktu wynosi 88 990 499,93 zł brutto. Na realizację zadania mamy 70 tygodni. Zabieramy się więc do intensywnej, pełnej wyzwań pracy.