Lądowisko dla śmigłowców budowane będzie w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Ministerstwa Zdrowia. Projekt obejmuje budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Zakres inwestycji obejmuje budowę całodobowego lądowiska naziemnego dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przystosowaniem istniejącego terenu. Lądowisko zlokalizowane jest na działce powiatowej usytuowanej pomiędzy OLK a szpitalem powiatowym i powiązane będzie komunikacyjnie ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym poprzez istniejący układ dróg i ulic. Kierownictwo szpitala zapewnia, że czas dowozu pacjenta z lądowiska do szpitala nie przekroczy 5 min, tym samym obiekt będzie miał znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa pacjentów w nagłych przypadkach. Lądowisko zostanie wybudowane i zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego przez Heli Factor do końca listopada 2018 roku. Zdobycie tego kontraktu potwierdza wysokie kompetencje i unikatowe referencje spółki w tego typu obiektach. W ostatnim czasie Heli Factor oddało do użytku trzy lądowiska m.in. w Leżajsku i Augustowie.

Wartość kontraktu wynosi 997.776,00 zł.