9 września 2019r. podpisaliśmy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej umowę na budowę wieży obserwacyjnej w miejscowości Kalwaria Pacławska. Wieża będzie miała 50 m wysokości. Zlecone nam prace obejmują przygotowanie całej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in. oświetlenie terenu, oświetlenie przeszkodowe, budowę drogi dojazdowej i ogrodzenia, montaż kontenera technicznego oraz system zasilania gwarantowanego, monitoring wizyjny i łącze radiowe.

Budowa zakończy się wiosną 2020r. a jej wartość wynosi 1 343 160,00 zł brutto.